Sejm wznowiony w Grodnie po limicie. 1726 r.

Sejm został zwołany 26 czerwca 1726 r. w składzie z sejmu 2 października-13 listopada 1724 r., który został zalimitowany. Niektóre sejmiki przedsejmowe odbyły się w sierpniu 1726 r. Sejm podjął obrady 28 września1726 r. Marszałkiem izby poselskiej został Stefan Potocki, referendarz koronny, będący marszałkiem sejmu zalimitowanego w 1724 r. Sejm zakończył obrady 9 listopada 1726 r.

Zobacz: W. Konopczyński, Dzieje Polski nowożytnej, t. 2, Warszawa 1986; E. Rostworowski, O koronę polską. Polityka Francji w latach 1725-1733, Wrocław 1958; H. Olszewski, Sejm Rzeczypospolitej epoki oligarchii (1652-1763). Prawo-praktyka-teoria-programy, Poznań 1966; J. Michalski, Sejm w czasach saskich, w: Historia sejmu polskiego, t. 1, Warszawa 1984, red. J. Michalski, s. 300-349. Ustawodawstwo zob. Volumina legum, Wyd. J. Ohryzko, t. 6, Petersburg 1860, s.403-500.