Sejm wobec inkorporacji Mazowsza. Sejm w Piotrkowie. 1528 r.

Sejm został zwołany we wrześniu 1527 r. Sejmiki przedsejmowe odbyły się w październiku 1527 r. Sejm rozpoczął obrady 29 listopada 1527 r., które przebiegały burzliwie, ze względu na żądanie posłów pełnej inkorporacji Mazowsza do Korony. Oczekiwano pełnego ponoszenia ciężarów na rzecz Królestwa, co ostateczne posłom koronnym zapewniono. Obrady sejmowe zakończono 20 lutego 1528 r.

Zobacz: Z. Wojciechowski, Zygmunt Stary, Warszawa 1946; W. Uruszczak, Sejm walny koronny w latach 1506-1540, Warszawa 1980. Ustawodawstwo zob. Volumina Constitutionum, T. 1, cz. 2, Do druku przygotowali W. Uruszczak, S. Grodziski, I. Dwornicka, Warszawa 2000, s. 33-48.