Sejm walny w Lublinie, czyli ostatni raz króla Aleksandra. 1506 r.

Sejm został zwołany 24 listopada 1505 r. na 6 stycznia 1506 r. Sejmiki przedsejmowe odbyły się w grudniu. Swoje obrady sejm rozpoczął najpewniej w połowie stycznia, albowiem 15 stycznia 1506 r. do Lublina przybył król Aleksander Sejm zakończył swoje obrady 15 marca 1506 r. i był ostatnim, w jakim król Aleksander wziął udział przed swoją śmiercią (19 sierpnia 1506).

Zobacz: F.Papée, Aleksander Jagiellończyk, Kraków 1949. Ustawodawstwo zob. Volumina Constitutionum, T. 1, cz. 1, Do druku przygotowali S. Grodziski, Irena Dwornicka, W. Uruszczak, Warszawa 1996, s. 176-181.