Sejm walny krakowski 1515 r. Posłowie pod wrażeniem zwycięstw polskich wojsk pod Moskwą

Sejm zwołano z końcem 1514 na 4 lutego 1515 r. Sejmiki przedsejmowe odbyły się w styczniu 1515 r. Obrady rozpoczęto dopiero 12 lutego 1515, a zakończono już 5 marca 1515 r. ze względu na wyjazd króla Zygmunta na spotkanie ze swoim bratem Władysławem, królem Czech i Węgier w Bratysławie i udaniem się na zjazd z cesarzem Maksymilianem Sejm obradował pod dużym wrażeniem zwycięstwa wojsk litewskich i polskich pod dowództwem hetmana Konstantego Ostrogskiego nad Moskwą pod Orszą (14 września 1514 r.). Sejm uchwalił konstytucje i uniwersały poborowe.

Zobacz: Ustawodawstwo zob. Volumina Constitutionum, T. 1, cz. 1, Do druku przygotowali S. Grodziski, I. Dwornicka, W. Uruszczak, Warszawa 1996,  s. 291..Z. Wojciechowski, Zygmunt Stary, Warszawa 1946 K. Baczkowski, Zjazd wiedeński 1515. Geneza, przebieg i znaczenie, Warszawa 1975.