Sejm w Warszawie 1635 r. Pospolite ruszenie na wojnę ze Szwecją.

Sejm został zwołany 10 października 1634 r. Powtórny uniwersał zwołujący sejm wydano 29 listopada 1634 r. Sejmiki przedsejmowe odbyły się w grudniu 1633 i styczniu 1634 r. Sejm obradował od 31 stycznia do 17 marca 1635 r. Marszałkiem sejmu obrano Jerzego Ossolińskiego podskarbiego nadwornego koronnego. Z powodu zagrożenia wojną ze Szwecją, wskutek upływu rozejmu zawartego w 1629 r. w Starym Targu, uchwalono pospolite ruszenie oraz podatki. Postanowiono zbudować zamek w Kudaku na Dnieprze, mający kontrolować wyprawy kozackie na terytoria tureckie, grożące konfliktami z Turcją.

Zobacz: Ustawodawstwo zob. Volumina Constitutionum, T. 3, cz. 2, Do druku przygotowali S. Grodziski, M. Kwiecień, A. Karabowicz, Przedmowa W. Uruszczak, Warszawa 2013, s. 254-290I. Malec-Lewandowska, Sejm walny koronny Rzeczypospolitej i jego dorobek ustawodawczy. 1587-1632, Kraków 2009. L. Kubala, Jerzy Ossoliński, t. 1, Lwow 1883.