Sejm w upadku. Sejm nadzwyczajny w Grodnie. 1729 r.

Sejm zwołano w czerwcu 1729 r., przeprowadzając sejmiki przedsejmowe w lipcu 1729 r. Obrady rozpoczęto 22 sierpnia, ale już 29 sierpnia 1729 r. został on zerwany przez Jana Antoniego Horaina jeszcze przed obiorem marszałka.

Zobacz: W. Konopczyński, Dzieje Polski nowożytnej, t. 2, Warszawa 1986.