Sejm w sprawie egzekucji i unii z Wielkim Księstwem Litewskim. Sejm w Warszawie. 1564 r.

Sejm został zwołany w sierpniu 1563 r. Miejscem odbycia sejmu zwołanego na listopad miała być Łomża, ze względu na zamiar wspólnego przeprowadzenia sejmu z Litwą. Sejmiki odbyły się we wrześniu 1563 r. Sejm rozpoczął się jednak ostatecznie w Warszawie 22 listopada 1563 r. Marszałkiem sejmu obrano Mikołaja Sienickiego, podkomorzego chełmskiego. Podczas sejmu zajmowano się sprawami egzekucji dóbr, w czym król nie okazał się konsekwentny. Wcielono do województwa krakowskiego księstwa oświęcimskie i zatorskie. W związku z przybyciem 14 grudnia 1563 r. delegacji posłów litewskich na czele Mikołajem Krzysztofem Radziwiłłem „Czarnym” podjęto sprawy dotyczące unii z Wielkim Księstwem. Król wydał deklarację o unii, zrzekając się w niej praw dziedzicznych do Wielkiego Księstwa Litewskiego, co w jego zamiarze miało ułatwić przygotowanie porozumienia. W tym celu wydano także reces, zgodnie z którym miano prowadzić dalsze prace. Sejm zakończył obrady 1 kwietnia 1564 r.

Zobacz: A. Sucheni-Grabowska, Sejm w latach 1540-1587, w: Historia sejmu polskiego, t. 1, Warszawa 1984, red. J. Michalski, s. 114-216; K. Grzybowski, Teoria reprezentacji w Polsce epoki Odrodzenia, Warszawa 1959. Ustawodawstwo zob. Volumina Constitutionum, T. 2, cz. 1, Do druku przygotowali S. Grodziski, I. Dwornicka, W. Uruszczak, Warszawa 2005, s.122-153.