Sejm w Piotrkowie („Egzekucyjny”). 1562/1563 r.

Został zwołany pierwotnie na 22 kwietnia, a później na 22 listopada 1563 r. Sejmiki przedsejmowy odbywały się w marcu i listopadzie 1563 r. Sejm rozpoczął obrady 30 listopada 1563 r. Marszałkiem sejmu obrano Rafała Leszczyńskiego. Burzliwe obrady sejmu zdominowane zostały problemami egzekucji praw, podnoszonymi już na wcześniejszych sejmach, które rozpatrzono wydając wiążące się tym problemem artykuły. Sporo miejsca poświęcono sprawom finansowania obrony potocznej z dóbr królewskich, sprawa obsadzania urzędów, usprawnienia działania urzędów wojewodów i starostów. Zajmowano się sądzeniem. Sejm zakończył obrady 25 marca 1563.

Zobacz: Źródłopisma do dziejow unii Korony Polskiej i Wielkiego Księstwa Litewskiego. Ogłosił A. T. hr z Kościelca Wojewodzic Działyński, cz. II, Poznań 1861, s. 3-186; A. Sucheni-Grabowska, Sejm w latach 1540-1587, w: Historia sejmu polskiego, t. 1, Warszawa 1984, red. J. Michalski, s. 114-216; K. Grzybowski, Teoria reprezentacji w Polsce epoki Odrodzenia, Warszawa 1959; A. Dembińska, Polityczna walka o egzekucję dóbr królewskich w latach 1559-1564; H. Kowalska, Walka o dziesięciny na sejmach egzekucyjnych w latach 1562-1565, „Odrodzenie i Reformacja w Polsce, t. 1, 1956, s. 84 i n. Ustawodawstwo zob. Volumina Constitutionum, T. 2, cz. 1, Do druku przygotowali S. Grodziski, I. Dwornicka, W. Uruszczak, Warszawa 2005, s.96-119.