Sejm w Piotrkowie. 1567.

W recesie sejmu lubelskiego z 1566 r. zapowiedziano zwołanie sejmu w 1567 r., na którym miano kontynuować dalsze prace nad planowaną unią Korony z Wielkim Księstwem Litewskim. Sejmiki przedsejmowe odbyły się w lutym i w kwietniu 1567 r. Sejm zebrał się 7 kwietnia 1567 r., podejmując sprawy z zakresu egzekucji dóbr. Jednocześnie wyrażono królowi zgodę na nadawanie królewszczyzn w dożywocia z przeznaczeniem dla „osób zasłużonych”. Uchwalono pobór, odbywano sądy, natomiast sprawy unii odłożono do przyszłego sejmu, który zaplanowano na następny, 1569 r. Sejm zakończy obrady 20 czerwca 1567 r.

Zobacz: A. Sucheni-Grabowska, Sejm w latach 1540-1587, w: Historia sejmu polskiego, t. 1, Warszawa 1984, red. J. Michalski, s. 114-216; K. Grzybowski, Teoria reprezentacji w Polsce epoki Odrodzenia, Warszawa 1959. Ustawodawstwo zob. Volumina Constitutionum, T. 2, cz. 1, Do druku przygotowali S. Grodziski, I. Dwornicka, W. Uruszczak, Warszawa 2005, s. 198-212.