Sejm w Piotrkowie. 1517 r.

Sejm został zwołany 9 grudnia 1516 r. Sejmiki przedsejmowe odbyły się w styczniu 1517 r. Sejm rozpoczął obrady 2 lutego 1517 r. w nieobecności króla, przebywającego wówczas w Wilnie. W czasie obrad Sejm zajął się przede wszystkim sprawami obrony państwa, co zresztą było głównym przedmiotem legacji królewskiej na Sejm. Nie znane jest jednak, kiedy się zakończył. Najprawdopodobniej miało to miejsce w połowie marca, skoro z 29 marca 1517 r. znany jest - pochodzący z tego Sejmu - uniwersał poborowy. Uchwalony na Sejmie został przesłany królowi do Wilna, który nadał mu ostateczną redakcję.