Sejm w obliczu zewnętrznych problemów. 1618 r.

Sejm zwołano w połowie grudnia 1617 r. Sejmiki przedsejmowe odbywały się w styczniu i lutym 1618 r. Sejm obradował w dniach 13 lutego do 27 marca 1618. Marszałkiem obrano Krzysztofa Wiesiołowskiego, stolnika litewskiego. Powodem zwołania sejmu była sytuacja międzynarodowa: wojna w Inflantach, wzrost zagrożenia tureckiego i tatarskiego oraz wojna z Moskwą. Nakazywały one uchwalenie podatków. Sejm jednakże skupił swoją uwagę na sprawach wewnętrznych, w tym o rozdawanie wakansów oraz sporach o incompatibilia. Uchwalono uniwersał poborowy.

Zobacz: E. Opaliński, Sejm srebrnego wieku 1587-1652. Między głosowaniem większościowym a liberum veto, Warszawa 2001; W. Czapliński, Sejm w latach 1587-1696,  w: Historia sejmu polskiego, t. 1, Warszawa 1984, red. J. Michalski, s. 217-299; I. Malec-Lewandowska, Sejm walny koronny Rzeczypospolitej i jego dorobek ustawodawczy. 1587-1632, Kraków 2009. Ustawodawstwo zob. Volumina Constitutionum, T. 3, cz. 1, Do druku przygotowali S. Grodziski, M. Kwiecień, A. Karabowicz, Przedmowa W. Uruszczak, Warszawa 2010, s. 229-244.