Sejm w Lublinie 1554 r. Sojusz Polski i Mołdawii

Sejm zwołany został 26 grudnia 1553 r. na 18 lutego 1554 r. Sejmiki przedsejmowe odbyły się w styczniu i lutym 1554 r. Sejm się rozszedł, nie podejmując żadnych z ważnych spraw, zwłaszcza dotyczących dalszej unii Polski z Wielkim Księstwem Litewskim. Na sejmie zawarto traktat między Polską a Mołdawią, nadano godności senatorskie, przeprowadzono sprawy sądowe i podjęto liczne decyzje, dotyczące spraw poszczególnych ziem.