Sejm w Krakowie o przywilejach miasta Torunia. 1518 r.

Sejm został zwołany 19 listopada 1517 r. na 25 stycznia 1518 r. Sejmiki przedsejmowe odbyły się w grudniu 1517 i styczniu 1518 r. Obrady sejmowe rozpoczęto jednak 4 lutego 1518 r., zaś zakończyły się 19 kwietnia 1518 r. udziałem posłów w uroczystym powitaniu przybyłej do Polski księżniczki Bony Sforzy, a następnie uczestnictwem w jej ślubie z królem Zygmuntem I oraz koronacji (18 kwietnia 1518 r.). Podczas sejmu przyjęto liczne konstytucje, a także potwierdzono przywileje miasta Torunia (15 marca 1518 r.) oraz przyjęto uniwersał poborowy (27 marca 1518 r.).

Zobacz: Ustawodawstwo zob. CIP III, 343-364; Volumina Constitutionum, T. 1, cz. 1, Do druku przygotowali S. Grodziski, I. Dwornicka, W. Uruszczak, Warszawa 1996,  s. 294-303.