Sejm przerwany śmiercią króla. 1733 r.

Sejm zwołano 18 października 1732. Sejmiki odbyły się w grudniu 1732 i styczniu 1733 r. Sejm rozpoczął obrady 26 stycznia 1733 r. Marszałkiem obwołano Jerzego Ożarowskiego oboźnego koronnego. Sejm został przerwany 2 lutego 1733 r. wskutek śmierci Augusta II.

Zobacz: H. Olszewski, Sejm Rzeczypospolitej epoki oligarchii (1652-1763). Prawo-praktyka-teoria-programy, Poznań 1966; J. Michalski, Sejm w czasach saskich, w: Historia sejmu polskiego, t. 1, Warszawa 1984, red. J. Michalski, s. 300-349.