Sejm po wojnie z Moskwą. Sejm zwyczajny w Warszawie. 1582 r.

Sejm został zwołany w lipcu 1582 r. Sejmiki przedsejmowe odbywały się w sierpniu i wrześniu 1582 r. Sejm rozpoczął obrady 4 października 1582 r. Marszałkiem izby poselskiej obrano Lwa Sapiehę pisarza wielkiego litewskiego. Propozycje królewskie dotyczące uporządkowania Inflant po wojnie z Moskwą, zawarcia porozumienia ze Szwecją, zapłaty zaległego żołdu wojsku, reformy Trybunału Królewskiego napotkały na opór ze strony posłów, zwłaszcza w kwestiach podatków na wojsko. Nie uchwalono uniwersału poborowego, ale przyjęto konstytucję dla Inflant. Sejm zakończył obrady 25 listopada 1582 r..

Zobacz: A. Sucheni-Grabowska, Sejm w latach 1540-1587, w: Historia sejmu polskiego, t. 1, Warszawa 1984, red. J. Michalski, s. 114-216; J. Siemieński, Króla Stefana polityka sejmowa, „Przegląd Historyczny”, t. 14, z. 1, s. 31-53; E. Dubas-Urwanowicz, Król i szlachta na sejmach batoriańskich. Konflikty i kompromisy, w: Między monarchią a demokracją. Studia z dziejów Polski XV-XVIII wieku, red. A. Sucheni-Grabowska, M. Żaryn, Warszawa 1994, s. 143-169; E. Dubas-Urwanowicz, O nowy kształt Rzeczypospolitej. Kryzys polityczny w państwie w latach 1576-1586, Warszawa 2013. Ustawodawstwo zob. Volumina Constitutionum, T. 2, cz. 1, Do druku przygotowali S. Grodziski, I. Dwornicka, W. Uruszczak, Warszawa 2005, s. 469-473.