Sejm po śmierci króla Zygmunta I. Sejm walny w Piotrkowie. 1548 r.

Sejm zwołano w czerwcu 1548 r. w dwa miesiące po śmierci długo panującego króla Zygmunta I. Sejmiki przedsejmowe odbyły się w lipcu 1548 r. Obrady rozpoczęły się 31 października 1548 r. Marszałkiem obrano Jana Sierakowskiego, wojskiego inowrocławskiego. Podczas obrad sejmowych zajmowano się sprawami zagrożenia tureckiego, monety, korektury praw. Znaczącą i burzliwą dyskusję wywołał problem małżeństwa króla Zygmunta Augusta z Barbara Radziwiłłówną. Zawarcie związku małżeńskiego przez króla bez zasięgnięcia rady senatorów, uznano jako naruszenie prawa pospolitego i zgłaszano jako postulat egzekucji praw. Sejm zakończył obrady 12 grudnia 1548 r.

Zobacz: Diariusze sejmów 1548, 1553 i 1570 r. Wyd. J. Szujski, Kraków 1872; L. Kolankowski, Zygmunt August, wielki książę Litwy, do roku 1548, Lwów 1913; Z. Wojciechowski, Zygmunt Stary, Warszawa 1946; S. Cynarski, Zygmunt August, Wrocław 1988; A. Sucheni-Grabowska, Zygmunt August król polski i wielki książę litewski 1520-1562, Warszawa 1996; A. Sucheni-Grabowska, Sejm w latach 1540-1587, w: Historia sejmu polskiego, t. 1, Warszawa 1984, red. J. Michalski, s. 114-216. Ustawodawstwo zob. Volumina Constitutionum, T. 1, cz. 2, Do druku przygotowali W. Uruszczak, S. Grodziski, I. Dwornicka, Warszawa 2000, s. 78-83.