Sejm po rozejmie w wojnie z Zakonem. Sejm w Piotrkowie. 1521-1522 r.

Sejm został zwołany we wrześniu, zaś sejmiki odbyły się w październiku 1521 r., w tym również zjazdy prowincjonalne, w Kole dla Wielkopolski, w Nowym Mieście Korczynie dla Małopolski i w Kamieńcu dla Rusi Czerwonej. Sejm rozpoczął obrady 4 listopada 1521 r, które zakończyły się dopiero w roku następnym 7 stycznia 1522 r. Przedmiotem obrad były przede wszystkim sprawy podatkowe. W związku jednak z ograniczonymi umocowaniami wielu posłów, którzy nie mogli wyrażać zgody na uchwalenie podatków, sprawę przekazano do sejmików zwołanych po sejmie. Sejmiki zgodziły się na przedstawione przez króla uniwersały poborowe, które służyć miały opłaceniu obrony potocznej na granicy południowo-wschodniej, ale obniżyły ich wymiar do połowy.

Zobacz: Z. Wojciechowski, Zygmunt Stary, Warszawa 1946; W. Uruszczak, Sejm walny koronny w latach 1506-1540, Warszawa 1980. Ustawodawstwo zob. Volumina Constitutionum, T. 1, cz. 1, Do druku przygotowali S. Grodziski, I. Dwornicka, W. Uruszczak, Warszawa 1996, s. 643-646.