Sejm po rokoszu Jerzego Lubomirskiego. Sejm zwyczajny w Warszawie. 1666 r.

Sejm zwołano w końcu sierpnia 1666 r. Sejmiki przedsejmowe odbyły się we wrześniu 1666. Sejm rozpoczął obrady 9 listopada 1666 r. Marszałkiem izby poselskiej obrano Marcina Oborskiego starostę liwskiego. Sejm zwołano w celu zatwierdzenia m.in. ugody w Łęgonicach, zawartej 31 lipca 1666 r. po ciężkiej klęsce wojsk królewskich z rokoszanami marszałka Jerzego Lubomirskiego pod Mątwami. Król odstąpił od planów elekcji vivente rege, zapewnił amnestię i zaległy żołd zbuntowanym żołnierzom, zaś J. Lubomirski przeprosiwszy króla wyjechał zagranicę. Sejm miał zapewnić pacyfikację. Po burzliwych obradach, obfitujących w liczne prowokacje sejm został zerwany przez Teodora Łukomskiego, przy czym nie zdążono uchwalić żadnych konstytucji. Sejm zakończył swoją działalność 23 grudnia 1666 r.

Zobacz: J. A. Chrapowicki, Diariusz. Część Druga: lata 1665-1669, opr. A. Rachuba, T. Wasilewski, Warszawa 1988; S. Ochmann-Staniszewska, Z. Staniszewski, Sejm Rzeczypospolitej za panowania Jana Kazimierza Wazy. Prawo-doktryna-praktyka, T. 1, Wrocław 2000, s. 449-479; P. Krakowiak, Dwa sejmy w 1666 roku, Toruń 2010; H. Olszewski, Sejm Rzeczypospolitej epoki oligarchii (1652-1763). Prawo-praktyka-teoria-programy, Poznań 1966; W. Czapliński, Sejm w latach 1587-1696, w: Historia sejmu polskiego, t. 1, Warszawa 1984, red. J. Michalski, s. 217-299.