Sejm pacyfikacyjny w Warszawie. 1735 r.

Sejm został zwołany 27 lipca 1735 r. Sejmiki przedsejmowe odbyły się w sierpniu i wrześniu 1735 r. Sejm rozpoczął obrady 27 września 1735 r. Marszałkiem izby poselskiej obrano Antoniego Ponińskiego, który był marszałkiem konfederacji warszawskiej. Sejm został zerwany przez stronników króla Stanisława Leszczyńskiego, którzy przeczyli idei sejmu pacyfikacyjnego po wojnie o koronę polską w latach 1734-1735. Sejm zakończył obrady 8 listopada 1735 r.

Zobacz: W. Konopczyński, Dzieje Polski nowożytnej, t. 2, Warszawa 1986; H. Olszewski, Sejm Rzeczypospolitej epoki oligarchii (1652-1763). Prawo-praktyka-teoria-programy, Poznań 1966; J. Michalski, Sejm w czasach saskich, w: Historia sejmu polskiego, t. 1, Warszawa 1984, red. J. Michalski, s. 300-349.