Sejm obozowy. Sejm w Bydgoszczy. 1520 r.

Sejm obozowy miał miejsce w 1520 r. w Bydgoszczy w czasie pospolitego ruszenia zwołanego na wojnę pruską. Sejm zebrał się w kole obozowym, zaś obrady toczyły się od 3 listopada do 7 grudnia 1520 r. pod presją kilkudziesięciotysięcznego zgromadzenia szlachty. Na sejmie uchwalono jednak wysokie podatki z przeznaczeniem na prowadzenie wojny przy pomocy wojsk zaciężnych, co pozwoliło królowi na zwolnienie pospolitego ruszenia.

Zobacz: Z. Wojciechowski, Zygmunt Stary, Warszawa 1946; W. Uruszczak, Sejm walny koronny w latach 1506-1540, Warszawa 1980. Ustawodawstwo zob. Volumina Constitutionum, T. 1, cz. 1, Do druku przygotowali S. Grodziski, I. Dwornicka, W. Uruszczak, Warszawa 1996, s. 348-368.