Sejm o podatkach. Sejm w Piotrkowie. 1530-1531 r.

Sejm zwołano w październiku, natomiast sejmiki przedsejmowe odbyły się w listopadzie 1530 r. Sejm rozpoczął obrady 8 grudnia 1530 r. Zostały one zdominowane przez sprawy podatkowe, które miały zaspokoić potrzeby państwa. Przyjęto uchwałę o poborze podatku w wysokości 20 groszy z łana chłopskiego. W trakcie sejmu nadeszła wiadomość o najeździe hospodara mołdawskiego na Pokucie, co spowodowało rozważania o zwołaniu pospolitego ruszenia. Sejm zakończył obrady 8 stycznia 1531 r.

Zobacz: L. Kolankowski, Zygmunt August, wielki książę Litwy, do roku 1548, Lwów 1913; Z. Wojciechowski, Zygmunt Stary, Warszawa 1946; S. Cynarski, Zygmunt August, Wrocław 1988; A. Sucheni-Grabowska, Zygmunt August król polski i wielki książę litewski 1520-1562, Warszawa 1996; W. Uruszczak, Sejm walny koronny w latach 1506-1540, Warszawa 1980; W. Uruszczak, Ustawy Zygmunta I z lat 1530 i 1538 w sprawie elekcji królewskiej, w: Prawo wczoraj i dziś. Studia dedykowane profesor Katarzynie Sójce-Zielińskiej, pod red. G. Bałtruszajtys, Warszawa 2000, s. 349-360. Ustawodawstwo zob. Volumina Constitutionum, T. 1, cz. 2, Do druku przygotowali W. Uruszczak, S. Grodziski, I. Dwornicka, Warszawa 2000, s. 86-91.