Sejm nieskuteczny. Sejm zwyczajny w Warszawie. 1639 r.

Sejm został zwołany przez króla Władysława IV w kwietniu 1639 r. Sejmiki przedsejmowe odbyły się w burzliwej atmosferze w obliczu zagrożenia tureckiego i tatarskiego, a także szwedzkiego w sierpniu 1639 r. Sejm rozpoczął obrady 5 października 1639 r. Marszałkiem izby poselskiej obrano Władysława Kierdeya, pisarz ziemskiego grodzieńskiego. Sejm przebiegał w burzliwej atmosferze, co w efekcie doprowadziło do rozejścia się sejmu i nie uchwalenia żadnych konstytucji.

Zobacz: A. S. Radziwiłł, Pamiętnik o dziejach w Polsce, t. 2. 1637-1646, Przełożyli i opracowali A. Przyboś i R. Żelewski, Warszawa 1980, s. 161 i n.; E. Opaliński, Sejm srebrnego wieku 1587-1652. Między głosowaniem większościowym a liberum veto, Warszawa 2001; W. Czapliński, Sejm w latach 1587-1696, w: Historia sejmu polskiego, t. 1, Warszawa 1984, red. J. Michalski, s. 217-299.