Sejm niedoszły. 1728 r.

Sejm zwołany 18 czerwca 1728 r. na 4 października 1728 r. Sejmiki 23 sierpnia 1728 r. , prowincjonalne 13 września 1728 r. i tego samego dnia sejm został odwołany.

Zobacz: W. Konopczyński, Dzieje Polski nowożytnej, t. 2, Warszawa 1986; E. Rostworowski, O koronę polską. Polityka Francji w latach 1725-1733, Wrocław 1958; H. Olszewski, Sejm Rzeczypospolitej epoki oligarchii (1652-1763). Prawo-praktyka-teoria-programy, Poznań 1966; J. Michalski, Sejm w czasach saskich, w: Historia sejmu polskiego, t. 1, Warszawa 1984, red. J. Michalski, s. 300-349.