Sejm nadzwyczajny warszawski 1662 r.

Sejm został zwołany na początku stycznia 1662 r. jako nadzwyczajny. Sejmiki przedsejmowe odbyły się w styczniu i lutym 1662 r. Sejm rozpoczął obrady 20 lutego 1662 r. w obliczu niepowodzeń w wojnie z Moskwą i związku nieopłaconego wojska („Związek Święcony”), zawartego w 1661 r. oraz konfliktu w sprawie reformy elekcji między dworem królewskim, a marszałkiem wielkim koronnym Jerzym Lubomirskim. Marszałkiem izby poselskiej został Jan Wielopolski. Sejm miał burzliwy przebieg i był przedłużany z powodu pertraktacji ze skonfederowanymi wojskami. Podczas obrad zajmowano się sprawami reformy elekcji, odrzucając w tej kwestii zmiany (przekreślono w ten sposób pomysł dworu elekcji vivente rege) za życia dotychczasowego króla. Przyjęto kolejną konstytucję przeciwko arianom. Uchwalono deklaracje podatkowe.

Zobacz: Ustawodawstwo zob. Volumina Constitutionum, t. 4, cz. 4, Stanisław Grodziski, Marcin Kwiecień, Krzysztof Fokt, Przedmowa Wacław Uruszczak, Warszawa 2017, s.189-257.S. Ochmann-Staniszewska, Z. Staniszewski, Sejm Rzeczypospolitej za panowania Jana Kazimierza Wazy. Prawo-doktryna-praktyka, T. 1, Wrocław 2000, s. 323-350.W. Czermak, Próba naprawy Rzeczypospolitej za Jana Kazimierza, Biblioteka Warszawska 1891, t. 1, s. 519-547).