Sejm nadzwyczajny w Warszawie. 1732 r.

Sejm został zwołany 18 czerwca 1732 r., Sejmiki przedsejmowe odbyły się w sierpniu, natomiast prowincjonalne 28 sierpnia 1732 r. Sejm rozpoczął obrady 18 września 1732 r. Dużo czasu zajęły kwestie proceduralne. Obrady zagajał Jerzy Ożarowski, oboźny koronny. Sejm zerwany 25 września przez niejakiego Silicza, posła rzeczyckiego jeszcze przed obiorem marszałka, kończąc jednak swe działania dopiero 1 października 1732 r.

Zobacz: W. Konopczyński, Dzieje Polski nowożytnej, t. 2, Warszawa 1986; E. Rostworowski, O koronę polską. Polityka Francji w latach 1725-1733, Wrocław 1958; H. Olszewski, Sejm Rzeczypospolitej epoki oligarchii (1652-1763). Prawo-praktyka-teoria-programy, Poznań 1966; J. Michalski, Sejm w czasach saskich, w: Historia sejmu polskiego, t. 1, Warszawa 1984, red. J. Michalski, s. 300-349.