Sejm nadzwyczajny o relacjach z Turcją. Warszawa 1677 r.

Sejm został zwołany przez króla Jana III Sobieskiego 4 grudnia 1676 r., jako sejm nadzwyczajny, na 14 stycznia 1677 r. Sejmiki odbyły się 10-17 grudnia 1676 r., zaś główny mazowiecki 4 stycznia 1677 r. Sejm obradował w dniach 14 stycznia do 26 kwietnia 1677 r. Marszałkiem obrano Władysława Michała Skoroszewskiego, chorążego poznańskiego. Sejm zajął przede wszystkim stosunkami z Turcją po zawartym rozejmie w Żórawnie (17 października 1676 r.). Uchwalono ponownie podatki, ale jednocześnie posłowie zdecydowali o znacznej redukcji liczby wojska.

Zobacz: Ustawodawstwo zob. Volumina legum, Wyd. J. Ohryzko, t. 5, Petersburg 1860, s. 450-546. H. Olszewski, Sejm Rzeczypospolitej epoki oligarchii (1652-1763). Prawo-praktyka-teoria-programy, Poznań 1966; W. Czapliński, Sejm w latach 1587-1696,  w: Historia sejmu polskiego, t. 1, Warszawa 1984, red. J. Michalski, s. 217-299; K. Matwijowski, Pierwsze sejmy z czasów Jana III Sobieskiego, Wrocław 1985; R. Kołodziej, „Ostatni wolności naszej klejnot”. Sejm Rzeczypospolitej za panowania Jana III Sobieskiego, Poznań 2014.