Sejm, który się rozszedł. Sejm zwyczajny w Warszawie. 1756 r.

Sejm został zwołany w czerwcu 1756. Sejm rozszedł się jednak bez podjęcia obrad z powodu nieobecności króla Augusta III, który został zatrzymany w Saksonii ze względu na wojnę z Prusami.

Zobacz: W. Konopczyński, Dzieje Polski nowożytnej, t. 2, Warszawa 1986; H. Olszewski, Sejm Rzeczypospolitej epoki oligarchii (1652-1763). Prawo-praktyka-teoria-programy, Poznań 1966; J. Michalski, Sejm w czasach saskich, w: Historia sejmu polskiego, t. 1, Warszawa 1984, red. J. Michalski, s. 300-349.