Sejm, który się rozszedł. Sejm zwyczajny w Warszawie. 1701.

Sejm zwołano w marcu 1701 r. Sejmiki odbyły się w kwietniu 1701 r. Sejm rozpoczął obrady 30 maja, ale zakończył się 18 czerwca 1701 r., rozchodząc się bezskutecznie po sesjach prowincjonalnych.

Zobacz: K. Jarochowski, Dzieje panowania Augusta II od śmierci Jana III do chwili wstąpienia Karola XII na ziemię polską, Poznań 1856; H. Olszewski, Sejm Rzeczypospolitej epoki oligarchii (1652-1763). Prawo-praktyka-teoria-programy, Poznań 1966; J. Michalski, Sejm w czasach saskich, w: Historia sejmu polskiego, t. 1, Warszawa 1984, red. J. Michalski, s. 300-349.