Sejm, który nie doszedł do skutku. Sejm w Radomiu. 1494 r.

Zwołany w lipcu. Sejmiki przedsejmowe odbyły się w sierpniu 1494 r.

Zobacz: F. Papée, Jan Olbracht, Kraków 1936; J. Bardach, Początki sejmu, w: Historia sejmu polskiego, t. 1, Warszawa 1984, red. J. Michalski, s 5-62.