Sejm Królestwa Polskiego dokonał detronizacji cara Mikołaja I jako króla Królestwa Polskiego

Sejm Królestwa Polskiego podjął uchwałę o detronizację cara Mikołaja I, jako króla Królestwa Polskiego. Królestwo Polskie znalazło się w stanie bezkrólewia. Władza została przyjęta przez Sejm, który przelewał ją częściowo na inne organy najwyższe państwa (rząd, dyktatora).