Sejm koronacyjny w Krakowie. 1676 r.

Zwołany początkowo na 3 stycznia 1676 r. Sejmiki przedsejmowe odbyły się w grudniu 1675 i styczniu 1676 r. Marszałkiem izby poselskiej obrano Mikołaja Sieniawskiego, chorążego koronnego. Sejm obradował od 4 lutego do 4 kwietnia 1676 r.

Zobacz: H. Olszewski, Sejm Rzeczypospolitej epoki oligarchii (1652-1763). Prawo-praktyka-teoria-programy, Poznań 1966; W. Czapliński, Sejm w latach 1587-1696,  w: Historia sejmu polskiego, t. 1, Warszawa 1984, red. J. Michalski, s. 217-299; K. Matwijowski, Pierwsze sejmy z czasów Jana III Sobieskiego, Wrocław 1985; R. Kołodziej, „Ostatni wolności naszej klejnot”. Sejm Rzeczypospolitej za panowania Jana III Sobieskiego, Poznań 2014. Ustawodawstwo zob. Volumina legum, Wyd. J. Ohryzko, t. 5, Petersburg 1860, s. 87-187.