Sejm koronacyjny w Krakowie. 1587-1588 r.

Sejm zwołano podczas sejmu elekcyjnego 19 sierpnia 1587 r. Sejmiki przedsejmowe odbyły się we wrześniu i w październiku 1587 r. Sejm rozpoczął obrady 10 grudnia 1587 r. Marszałkiem sejmu obrano Jana Gajewskiego, sędziego i podstarościego poznańskiego. Podczas sejmu dokonano koronacji króla Zygmunta III.

Zobacz: W. Czapliński, Sejm w latach 1587-1696, w: Historia sejmu polskiego, t. 1, Warszawa 1984, red. J. Michalski, s. 217-299; K. Lepszy, Walka stronnictw w pierwszych latach panowania Zygmunta III, Kraków 1929; J. Dzięgielewski, Odpowiedzialność szlachty za Rzeczpospolitą w sytuacjach konfliktów wewnętrznych w pierwszej części panowania Zygmunta III, w: Udział społeczeństwa obywatelskiego we władzy i zarządzaniu Pierwszą Rzecząpospolitą (XVI-XVIII w.), red. D. Makiłła, Warszawa 2017, s. 77-85; E. Opaliński, Sejm srebrnego wieku 1587-1652. Między głosowaniem większościowym a liberum veto, Warszawa 2001; I. Malec-Lewandowska, Sejm walny koronny Rzeczypospolitej i jego dorobek ustawodawczy. 1587-1632, Kraków 2009. Ustawodawstwo zob. Volumina Constitutionum, T. 2, cz. 2, Do druku przygotował S. Grodziski, Warszawa 2008, s. 55-98.