Sejm koronacyjny w Krakowie 1574 r. Morderstwo w czasie obrad

Sejm został zwołany 19-20 maja 1573 początkowo na 4 października 1573 r. Sejmiki odbyły się we wrześniu 1573 r. Sejm rozpoczął obrady po koronacji króla Henryka Walezego (21 lutego 1574 r.). Marszałkiem wybrano 5 marca 1574 r. Wacława Agrippę, późniejszego kasztelana smoleńskiego. Przed jego wyborem obrady prowadzili Andrzej Firlej i Stanisław Szafraniec. W czasie obrad sejmowych zajmowano się sprawami konfederacji warszawskiej, nie zaprzysiężeniem przez króla podczas koronacji Artykułów henrykowskich. Rozdano liczne wakanse, zatwierdzono wiele lokalnych przywilejów, zajmowano się wymiarem sprawiedliwości. Przebieg sejmu zakłócony został zabójstwem Andrzeja Wapowskiego, kasztelana przemyskiego przez Samuela Zborowskiego, które stało się przedmiotem głośnej sprawy sądowej absorbującej uczestników sejmu.

Zobacz: Orzelski Ś., Bezkrólewia ksiąg ośmioro, czyli dzieje Polski od zgonu Zygmunta Augusta r. 1572 az do r. 1576 skreslone przez Świetoslawa z Borzejewic Orzelskiego, staroste radziejowskiego. Przełożył z rękopisu Cesarskiej Publicznej Biblioteki, przypisami i życiorysem uzupełnił Włodzimierz Spasowicz, Petersburg 1856.  D. Makiłła, Zabójstwo Andrzeja Wapowskiego, kasztelana przemyskiego, przez Samuela Zborowskiego na sejmie koronacyjnym króla Henryka Walezego w 1574 r. Z zasad stosowania spraw postępku sądowego w sprawach karnych w dawnej Polsce, w: Historia testis temporum, lux veritatis, Vita memoriae, nuntia vetustatis. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Włodzimierzowi Kaczorowskiemu, pod redakcją Ewy Kozerskiej, Marka Maciejewskiego, Piotra Steca, Opole 2015, s. 237-253..S. Płaza, Próby reform ustrojowych w czasie pierwszego bezkrólewia [1572-1574], Kraków 1969; E. Dubas-Urwanowicz, Koronne zjazdy szlacheckie w dwóch pierwszych bezkrólewiach po śmierci Zygmunta Augusta, Białystok 1998; D. Makiłła, Artykuły henrykowskie (1573-1576). Geneza-Obowiązywanie-Stosowanie. Studium historyczno-prawne, Warszawa 2012.