Sejm koronacyjny królowej Barbary Zapolya w Krakowie. 1512 r.

Sejm zwołany został 23 grudnia 1511 r. Sejmiki przedsejmowe przeprowadzono w styczniu 1512 r. Uroczystości koronacyjne królowej Barbary odbyły się 8 lutego 1512 r. Sejm obradował w dniach 14 lutego do 28 lutego 1512. Z powodu nieprzybycia posłów wielkopolskich sejm nie przyniósł większych rezultatów. Uchwalono jedynie pewne ustawy podatkowe oraz rozesłano wici. Król 29 lutego zwołał znów sejmik generalny do Koła na 25 kwietnia 1512 r. Sejmiki ziemskie odbyły się w Wielkopolsce 28-30 marca 1512 r.

Zobacz: W. Uruszczak, Sejm walny koronny w latach 1506-1540, Warszawa 1980; Ustawodawstwo zob. Volumina  Constitutionum, T. 1, cz. 1, Do druku przygotowali S. Grodziski, I. Dwornicka, W. Uruszczak, Warszawa 1996,  s. 253.