Sejm koronacyjny króla Jana Kazimierza. Kraków 1649 r.

Sejm zwołano 6 grudnia 1648 r. Sejmiki przedsejmowe odbyły się od końca listopada 1648 r. do początku stycznia 1649 r. Sejm rozpoczął obrady 19 stycznia 1649 r. po mającej miejsce dwa dni wcześniej (17 stycznia 1649 r.) koronacji króla Jana Kazimierza. Marszałkiem sejmu obrano Franciszka Dubrawskiego, podkomorzego przemyskiego Nad obradami, mającymi często burzliwy przebieg, zaciążyła sprawa powstania kozackiego, a zwłaszcza klęska poniesiona pod Piławcami (23 września 1648 r.). Dyskutowano o problemie wakansu hetmańskiego. Wnoszone były przez dysydentów skargi na przestrzeganie pokoju religijnego. Wskutek umiejętnego prowadzenia obrad przez marszałka Dubrawskiego udało się przedłużyć obrady, co umożliwiło zajęcie się pilnymi sprawami wojskowymi: naczelnym dowództwem, pospolitym ruszeniem oraz deklaracjami poszczególnych województw na wojsko zaciężne. Sejm zakończył obrady 14 lutego 1649 r.

Zobacz: Ustawodawstwo zob. Volumina Constitutionum, T. 4, cz. 1, Do druku przygotowali S. Grodziski, Marcin Kwiecień, K. Fokt, Przedmowa W. Uruszczak, Warszawa 2015, s. 170-186. S. Ochmann, Sejm koronacyjny Jana Kazimierza w 1649 r., Warszawa 1985; E. Opaliński, Sejm srebrnego wieku 1587-1652. Między głosowaniem większościowym a liberum veto, Warszawa 2001. S. Ochmann-Staniszewska, Z. Staniszewski, Sejm Rzeczypospolitej za panowania Jana Kazimierza Wazy. Prawo-doktryna-praktyka, T. 1, Wrocław 2000, s. 13-39.