Sejm konwokacyjny w Warszawie. 1674 r.

Hasło sejmowe:

Sejm został zwołany 5 grudnia 1673 r. Sejmiki przedsejmowe odbyły się 29 grudnia 1573 r. Obrady sejmowe toczyły się w dniach 15 stycznia do 22 lutego 1674 r. Marszałkiem obrano Franciszka Bielińskiego, marszałka koronnego. Uchwalono akt konfederacji generalnej na okres bezkrólewia. W czasie obrad sejmowych przeprowadzona została z inicjatywy magnatów litewskich Paców, skierowana przeciwko ewentualnej kandydaturze do tronu hetmana Jana Sobieskiego, ustna uchwała o wykluczeniu od tronu „Piasta”, czyli kandydata rodzimego.

Zobacz: Ustawodawstwo zob. Volumina legum, Wyd. J. Ohryzko, t. 5, Petersburg 1860, s.199-249.