Sejm konwokacyjny w Warszawie. 1668 r.

Sejm zwołano we wrześniu 1668 r. Sejmiki przedsejmowe odbyły się w październiku, zaś sejm rozpoczął obrady 5 listopada 1668 r. Marszałkiem sejmu obrano Jana Antoniego Chrapowickiego, podkomorzego smoleńskiego. Sejm zakończył się 6 grudnia 1668 r.

Zobacz: J. A. Chrapowicki, Diariusz. Część Druga: lata 1665-1669, opr. A. Rachuba, T. Wasilewski, Warszawa 1988; J. Dzięgielewski, Sejmy elekcyjne. Elektorzy. Elekcje 1573-1674, Pułtusk 2003; M. Chmielewska, Sejm elekcyjny Michała Korybuta Wiśniowieckiego 1669 roku, Warszawa 2006; H. Olszewski, Sejm Rzeczypospolitej epoki oligarchii (1652-1763). Prawo-praktyka-teoria-programy, Poznań 1966; W. Konopczyński, Dzieje Polski nowożytnej, t. 2, Warszawa 1986; W. Czapliński, Sejm w latach 1587-1696, w: Historia sejmu polskiego, t. 1, Warszawa 1984, red. J. Michalski, s. 217-299; A. Przyboś, Michał Korybut Wiśniowiecki 1640-1673, Kraków 1984 Ustawodawstwo zob. Volumina Constitutionum, t. 4, cz. 2, Do druku przygotowali Stanisław Grodziski, Marcin Kwiecień, Krzysztof Fokt, Przedmowa Wacław Uruszczak, Warszawa 2017, s.356-384.