Sejm konwokacyjny w Warszawie 1587 r.

Sejm został zwołany 24 grudnia 1586 r. przez interreksa prymasa Jana Karnkowskiego w związku z rozpoczęciem bezkrólewia po nieoczekiwanej śmierci króla Stefana Batorego (12 grudnia 1586 r.) Sejmiki odbyły się w styczniu 1587 r. Sejm obradował od 2 lutego do 9 marca 1587 r. Marszałkiem obrano Stanisława Uchańskiego. Na sejmie doszło do burzliwej dyskusji ze względu na stosowanie i przestrzeganie konfederacji warszawskiej. Do głosu doszła opozycja z czasów panowania króla Stefana, kierowana przez możny ród Zborowskich, naganiająca jego rządy oraz żądająca odebrania urzędu hetmana Janowi Zamoyskiemu, bliskiemu współpracownikowi zmarłego króla, który jednak nie wziął udziału w konwokacji. Chorego prymasa zastępował w obradach arcybiskup lwowski Jan Dymitr Solikowski. Na sejmie konwokacyjnym przyjęto przepisy porządkowe oraz tekst kapturu konfederacji generalnej na czas bezkrólewia.

Zobacz: Volumina Constitutionum, T. 2, cz. 1, Do druku przygotował S. Grodziski, Warszawa 2008,  s. 13-42K. Olejnik, Stefan Batory 1533-1586, Warszawa 1988; J. Besala, Stefan Batory, Poznań 2010.Dyjaryjusze sejmowe r. 1587. Sejm konwokacyjny i elekcyjny, Wyd. August Sokołowski, Kraków 1887; A. Pieńkowska, Zjazdy i sejmy z okresu bezkrólewia po śmierci Stefana Batorego, Pułtusk 2010; J. Dzięgielewski, Sejmy elekcyjne. Elektorzy. Elekcje 1573-1674, Pułtusk 2003.