Sejm kompromisów. Sejm zwyczajny w Grodnie. 1678-1679 r.

Sejm został zwołany we wrześniu 1679 r. Sejmiki przedsejmowe odbyły się w listopadzie tego samego roku. Obrady sejmu rozpoczęły się w Grodnie 15 grudnia 1679 r. Marszałkiem sejmu obrano Michała Skoroszewskiego, chorążego poznańskiego. Sejm był widownią starcia dworu z opozycją, które pojawiło się na tle intryg magnatów litewskich Paców i Wiśniowieckich w czasie inwazji szwedzkiej na Prusy Książęce w latach 1678-1679 oraz polityki królewskiej na Węgrzech, wspierającej węgierskich powstańców. Rozpatrywano sprawy związane z polityką wobec Turcji. Uchwalono komput wojska koronnego na 32 tysiące, a litewskiego na 10 tysięcy żołnierzy. Zajmowano się także oprawa dla królowej. Sejm zakończył obrady 4 kwietnia 1679 r.

Zobacz: H. Olszewski, Sejm Rzeczypospolitej epoki oligarchii (1652-1763). Prawo-praktyka-teoria-programy, Poznań 1966; W. Czapliński, Sejm w latach 1587-1696, w: Historia sejmu polskiego, t. 1, Warszawa 1984, red. J. Michalski, s. 217-299; K. Matwijowski, Pierwsze sejmy z czasów Jana III Sobieskiego, Wrocław 1985; R. Kołodziej, „Ostatni wolności naszej klejnot”. Sejm Rzeczypospolitej za panowania Jana III Sobieskiego, Poznań 2014. Ustawodawstwo zob. Volumina legum, Wyd. J. Ohryzko, t. 5, Petersburg 1860, s. 450-546.