Sejm grodzieński. Sejm zwyczajny w Grodnie. 1784 r.

Sejm został zwołany w maju 1784 r. Sejmiki przedsejmowe odbyły się w sierpniu 1784 r. Sejm rozpoczął obrady 4 października, zaś marszałkiem izby poselskiej obrano Ksawerego Chomińskiego starostę pińskiego. Sejm zakończył obrady 13 listopada 1784 r.

Zobacz: R. Łaszewski, Sejm polski w latach 1764-1793. Studium historyczno-prawne, Warszawa 1975; W. Konopczyński, Dzieje Polski nowożytnej, t. 2, Warszawa 1986; J. Michalski, Sejm w czasach panowania Stanisława Augusta, w: Historia sejmu polskiego, t. 1, Warszawa 1984, red. J. Michalski, s. 350-419; Z. Zielińska, Sejmy polskie z lat 1764-1786, Warszawa 1995; Z. Zielińska, Polska w okowach „systemu północnego”. 1763-1766, Kraków 2012. Ustawodawstwo zob. Volumina legum, Wyd. J. Ohryzko, t. 9, Petersburg 1860, s. 7-24.