Sejm elekcyjny w Piotrkowie. 1506 r.

Sejm został zwołany w sierpniu 1506 r. po śmierci króla Aleksandra, zmarłego 19 sierpnia 1506 r. Sejmiki odbyły się główne w Korczynie i Kole 24-26 listopada 1506 r. 20 października 1506 r. Zygmunt został wielkim księciem litewskim, co stwarzało mu przesłankę do wyboru na króla z powodu gotowości do podtrzymania związku z Korony z Wielkim Księstwem Litewskim. Sejm rozpoczął obrady 30 listopada, zaś zakończył 8 grudnia 1506 r. po dokonaniu elekcji króla Zygmunta.

Zobacz: Z. Wojciechowski, Zygmunt Stary, Warszawa 1946; W. Uruszczak, Sejm walny koronny w latach 1506-1540, Warszawa 1980. Ustawodawstwo zob. Volumina Constitutionum, T. 1, cz. 1, Do druku przygotowali S. Grodziski, I. Dwornicka, W. Uruszczak, Warszawa 1996, s. 183-184.