Sejm bezowocny. Sejm zwyczajny w Warszawie. 1746 r.

Sejm został zwołany w czerwcu 1746 r. Sejmiki przedsejmowe odbyły się w sierpniu 1746 r. Sejm rozpoczął obrady 3 października 1746 r. Marszałkiem izby poselskiej obrano Antoniego Lubomirski starostę kazimierskiego. Obrady sejmu, na którym nie uchwalono żadnych konstytucji zakończono 15 listopada 1746 r.

Zobacz: Diariusze sejmowe z wieku XVIII, wyd. W. Konopczyński, t. 2. Diariusz Sejmu z 1746, Warszawa 1912; W. Konopczyński, Dzieje Polski nowożytnej, t. 2, Warszawa 1986; H. Olszewski, Sejm Rzeczypospolitej epoki oligarchii (1652-1763). Prawo-praktyka-teoria-programy, Poznań 1966; J. Michalski, Sejm w czasach saskich, w: Historia sejmu polskiego, t. 1, Warszawa 1984, red. J. Michalski, s. 300-349.