Sejm bez uchwalonych konstytucji. Sejm zwyczajny w Warszawie. 1748 r.

Sejm został zwołany 10 czerwca, a sejmiki przedsejmowe odbyły się w sierpniu i wrześniu 1748 r. Sejm rozpoczął obrady 30 września 1748. Marszałkiem sejmu obrano Wojciecha Siemieńskiego, referendarza koronnego. Podczas obrad próbowano przedłożyć projekty dotyczące zlustrowania dochodów Rzeczypospolitej przez wielką komisje ekonomiczną. Nie uchwalono żadnych konstytucji. Sejm zakończył obrady 9 listopada 1748 r.

Zobacz: W. Konopczyński, Dzieje Polski nowożytnej, t. 2, Warszawa 1986; H. Olszewski, Sejm Rzeczypospolitej epoki oligarchii (1652-1763). Prawo-praktyka-teoria-programy, Poznań 1966; J. Michalski, Sejm w czasach saskich, w: Historia sejmu polskiego, t. 1, Warszawa 1984, red. J. Michalski, s. 300-349; Z. Zielińska, Familia Czartoryskich w latach 1743-1752, Warszawa 1977; Z. Zielińska, Walka „Familii” o reformę Rzeczypospolitej: 1743-1752, Warszawa 1983.