Sejm bez rezultatów. Sejm zwyczajny w Grodnie. 1744 r.

Sejm zwołano w lipcu 1744 r. Sejmiki przedsejmowe odbyły się w sierpniu i wrześniu 1744 r. Sejm rozpoczął obrady 5 października 1744 r. Marszałkiem izby poselskiej obrano Tadeusz Ogińskiego, oboźnego litewskiego. Na sejmie zamierzano przeprowadzić reformy wojskowe i ustrojowe, a także dotyczące sukcesji tronu. Obrady ugrzęzły jednakże w licznych intrygach inspirowanych przez obce dwory, które zniweczyły możliwości przeprowadzenia reform. Konstytucji sejmowych nie uchwalono. Obrady sejmu zakończyły się 19 października 1744 r.

Zobacz: W. Konopczyński, Dzieje Polski nowożytnej, t. 2, Warszawa 1986; H. Olszewski, Sejm Rzeczypospolitej epoki oligarchii (1652-1763). Prawo-praktyka-teoria-programy, Poznań 1966; J. Michalski, Sejm w czasach saskich, w: Historia sejmu polskiego, t. 1, Warszawa 1984, red. J. Michalski, s. 300-349.