Rozdwojony sejm elekcyjny w Warszawie. 1733 r.

Sejm zwołano w maju 1733 r. Sejmiki przedsejmowe odbyły się natomiast w czerwcu 1733 r. Sejm elekcyjny rozpoczął się 25 sierpnia 1733 r. w Warszawie, zaś jego marszałkiem obrano Franciszka Radzewskiego, podkomorzego poznańskiego. 12 września dokonano wyboru na króla Stanisława Leszczyńskiego, który po obiorze udał się do Gdańska. Prawie równolegle na innym polu, nieopodal wsi Kamień, po drugiej stronie Wisły, inne zgromadzenie pod osłoną wojsk rosyjskich dokonało z kolei wyboru na króla elektora saskiego Fryderyka Augusta, syna poprzedniego króla Augusta II. Przybył on do Polski w styczniu 1734 r. dokonując w Krakowie koronacji 17 stycznia 1734 r.

Zobacz: W. Konopczyński, Dzieje Polski nowożytnej, t. 2, Warszawa 1986; H. Olszewski, Sejm Rzeczypospolitej epoki oligarchii (1652-1763). Prawo-praktyka-teoria-programy, Poznań 1966; J. Michalski, Sejm w czasach saskich, w: Historia sejmu polskiego, t. 1, Warszawa 1984, red. J. Michalski, s. 300-349. Ustawodawstwo zob. Volumina legum, Wyd. J. Ohryzko, t. 6, Petersburg 1860, s. 620.