Przeniesiony z powodu zarazy. Sejm nadzwyczajny w Brześciu Litewskim. 1653 r.

Sejm został zwołany w lutym 1653 r. Sejmiki przedsejmowe odbyły się w marcu 1653 r. Z powodu panującej w Koronie zarazy sejm przeniesiono do Brześcia Litewskiego, gdzie rozpoczął się on 24 lutego 1653 r. Marszałkiem izby poselskiej wybrano Krzysztofa Paca, chorążego litewskiego. Podczas obrad zajęto się sprawami finansowymi i organizacją obrony państwa wobec spodziewanego zagrożenia wojną ze strony Moskwy i Szwecji. Uwagę poświęcono także sądom sejmowym. Sejm zakończył obrady 7 kwietnia 1653 r.

Zobacz: S. Ochmann-Staniszewska, Z. Staniszewski, Sejm Rzeczypospolitej za panowania Jana Kazimierza Wazy. Prawo-doktryna-praktyka, T. 1, Wrocław 2000, s. 143-165; T. Ciesielski, Sejm brzeski 1653 r. Studium z dziejów Rzeczypospolitej w latach 1652-1653, Toruń 2003. Ustawodawstwo zob. Volumina Constitutionum, T. 4, cz. 1, Do druku przygotowali S. Grodziski, Marcin Kwiecień, K. Fokt, Przedmowa W. Uruszczak, Warszawa 2015, s. 282-313.