Przed wyprawą do Mołdawii. Sejm w Piotrkowie 1496 r.

Sejm został zwołany przez króla Jana Olbrachta 18 stycznia 1496 r. Sejmiki przedsejmowe odbyły się 1 lutego 1496 r. Obrady sejmowe rozpoczęły się 13 marca i trwały do 25 maja 1496 r. Zasadniczym problemem podjętym podczas obrad sejmowych była niewątpliwie planowana przez króla wyprawa do Mołdawii, mająca na celu opanowanie ważnych portów czarnomorskich: Kilii i Białogrodu, na co król potrzebował zgody sejmu ze względu na konieczność powołania powszechnego pospolitego ruszenia, które miało działać długi czas poza granicami państwa (wyprawa ta przeprowadzona w 1497 r. zakończyła się niepowodzeniem i klęską pospolitego ruszenia). Dla pozyskania zgody na wyprawę i powołanie pospolitego ruszenia król zgodził się na wydanie konstytucji utrwalających pozycję szlachty.

Zobacz:  F. Papée, Jan Olbracht, Kraków 1936. J. Bardach, Początki sejmu, w: Historia sejmu polskiego, t. 1, Warszawa 1984, red. J. Michalski, s  5-62. Ustawodawstwo zob. Volumina Constitutionum, T. 1, cz. 1, Do druku przygotowali S. Grodziski, Irena Dwornicka, W. Uruszczak, Warszawa 1996, s. 61-85.