Przed Potopem. Sejm nadzwyczajny w Warszawie. 1655.

Sejm został zwołany przez króla Jana Kazimierza w kwietniu 1655. W tym samym miesiącu odbyły się również sejmiki przedsejmowe. Pośpiech, związany ze zwołaniem sejmu, wynikał z zagrożenia wojennego ze strony Szwecji (toczyła już zresztą od 1654 r. wojna z Moskwą). Marszałkiem izby poselskiej wybrano Jana Kazimierza Umiastowskiego. Sejm skupił się na problemach obrony państwa, zabezpieczeniu Wielkopolski, ale także Podola. Uchwalono pospolite ruszenie, zreformowano piechotę łanowa i artylerię. Umocniono twierdze w Poznaniu, Lwowie i Kamieńcu. Nakazano egzekucje zaległych podatków, jak też uchwalono nowe podatki. Sejm zakończył obrady 20 czerwca 1655.

Zobacz: W. Czapliński, Sejm w latach 1587-1696, w: Historia sejmu polskiego, t. 1, Warszawa 1984, red. J. Michalski, s. 217-299; E. Opaliński, Sejm srebrnego wieku 1587-1652. Między głosowaniem większościowym a liberum veto, Warszawa 2001; S. Ochmann-Staniszewska, Z. Staniszewski, Sejm Rzeczypospolitej za panowania Jana Kazimierza Wazy. Prawo-doktryna-praktyka, T. 1, Wrocław 2000, s. 233-252; H. Olszewski, Sejm Rzeczypospolitej epoki oligarchii (1652-1763). Prawo-praktyka-teoria-programy, Poznań 1966. Ustawodawstwo zob. Volumina Constitutionum, T. 4, cz. 1, Do druku przygotowali S. Grodziski, Marcin Kwiecień, K. Fokt, Przedmowa W. Uruszczak, Warszawa 2015, s. 346-374.