Przed pierwszym Chocimiem. Sejm zwyczajny w Warszawie. 1621 r.

Sejm zwołano w lipcu w obliczu zagrożeń wojną ze Szwedami, Moskwą, a przede wszystkim Turcją. Sejmiki przedsejmowe przeprowadzono w lipcu i sierpniu 1621 r. Sejm, na który zjechało niewielu posłów i senatorów, rozpoczął obrady 23 sierpnia 1621. Marszałkiem izby poselskiej obrano Jana z Drucka Sokolińskiego, pisarza litewskiego. W obliczu przede wszystkim zbliżającego się zagrożenia tureckiego, sejm podjął uchwałę o zwołaniu pospolitego ruszenia, które miało wesprzeć wojsko Rzeczypospolitej, oczekujące Turków pod Chocimiem. Wyprawę przeciwko Turkom, którzy tymczasem oblegli wojsko polsko-litewskie pod Chocimiem, miał poprowadzić na początku października król Zygmunt III. Wskutek zawarcia 9 października 1621 r. traktatu pokojowego z Turkami, pospolite ruszenie rozwiązano. Sejm zakończył obrady wcześniej 14 września 1621 r.

Zobacz: J. Pietrzak, Po Cecorze i podczas wojny chocimskiej. Sejmy z lat 1620 i 1621, Wrocław 1983; S. Ochmann, Sejmy z lat 1615-1616, Wrocław 1970; W. Czapliński, Sejm w latach 1587-1696, w: Historia sejmu polskiego, t. 1, Warszawa 1984, red. J. Michalski, s. 217-299; E. Opaliński, Sejm srebrnego wieku 1587-1652. Między głosowaniem większościowym a liberum veto, Warszawa 2001. Ustawodawstwo zob. Volumina Constitutionum, T. 3, cz. 1, Do druku przygotowali S. Grodziski, M. Kwiecień, A. Karabowicz, Przedmowa W. Uruszczak, Warszawa 2010, s. 297-320.