Przed hołdem pruskim. Sejm w Piotrkowie. 1524-1525 r.

Sejm został zwołany przypuszczalnie w listopadzie, zaś sejmiki przeprowadzono w grudniu 1524 r. Sejm rozpoczął obrady 26 grudnia 1524 r. Zwołano go w związku z zagrożeniem tureckim i tatarskim, którego dowodem był groźny najazd, przeprowadzony latem 1524 r. na Ruś Czerwoną, któremu nie były w stanie przeciwstawić się szczupłe siły królewskiej „obrony potocznej”. W trakcie obrad zajęto się również sprawą pruską w związku z wygasającym wkrótce rozejmem w wojnie z Zakonem krzyżackim, rozpoczętej w 1519 r. W większości proponowano wcielenie Prus do Korony. Podejmowano także dyskusje nad reformami skarbowymi i wojskowymi. Przyjęto również uchwałę o zwiększonym podatku, mającym objąć wszystkie stany, co związane było z obawami dotyczącymi najazdów ze strony Turcji, Tatarów oraz liczenia się z wojną pruską. Sejm zakończył obrady 23 lutego 1525 r.

Zobacz: Z. Wojciechowski, Zygmunt Stary, Warszawa 1946; W. Uruszczak, Sejm walny koronny w latach 1506-1540, Warszawa 1980. Ustawodawstwo zob. Volumina Constitutionum, T. 1, cz. 1, Do druku przygotowali S. Grodziski, I. Dwornicka, W. Uruszczak, Warszawa 1996, s. 434-435.